powiększ litery
A
A
publikacje

Artykuły i teksty po kursach doskonalących

Zapraszamy do zapoznania się z serią artykułów i tekstów, które powstały dzięki udziałowi TEA w kursach doskonalących realizowanych w www.ulexproject.org

Pracujmy ze społecznościami (o teatrze uciśnionych - porównanie technik)

Góra lodowa - wypróbuj model na sobie

O różnorodności

Czym dla ciebie jest bezpieczeństwo

Jak nie zostać wojowniczką/kiem ani męczennicą/ikiem w sprawie

Uważność

Dbanie o siebie - niezbędny wysiłek czy zbędne zawracanie głowy?

Wsparcie strony trzeciej / interwencja w konflikcie

Zjada nas bycie on-line 24h na dobę

 


Wsparcie kobiet w polityce

Zapraszamy do zapoznania się z obszerną platformą https://gepleproject.eu/, na której opublikowane zostały różnego rodzaju zasoby edukacyjne związane ze wspieraniem większego udziału kobiet w polityce. TEA było partnerką w projekcie, w ramach którego powstała platforma.

Na platformie znajdziecie:

 • e-learningi
 • programy szkoleniowe
 • raport z badań
 • infografiki
 • artykuły
 • wywiady

 


Nowe scenariusze lekcji od TEA „Edukacja antydyskryminacyjna TU, edukacja globalna TERAZ”. A wszystko w ramach naszej serii Szkoła Równości.

Po raz pierwszy łączymy w naszej pracy dwie perspektywy edukacyjne: antydyskryminacyjną i globalną. Razem z nauczycielkami stworzyłyśmy 10 nowych scenariuszy, które wspierają zarówno nauczycieli i nauczycielki, jak i edukatorów i edukatorki w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi, w reagowaniu na mowę nienawiści czy dyskryminujące opinie w sposób edukacyjny, czyli tworzący przestrzeń na rozpracowanie takiej sytuacji w klasie czy sali warsztatowej.

Warto dodać, że nasze nowe materiały wspierają realizację Celu Zrównoważonego Rozwoju

(CZR) nr 16: Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru.

Linki do scenariuszy:

W pułapce jednej historii

Pokojowe rozwiązywanie konfliktów

Miejsce, w którym nie ma wojny

Ludzie w pudełkach

O dzielnych księżniczkach

Skąd jesteśmy

Chcę pokoju na świecie

Mój świat

Jakie zasady sprawiają, że świat będzie bardziej sprawiedliwy i zrównoważony?

Zrozumieć Innego

 


„Edukacja globalna tu, edukacja antydyskryminacyjna teraz – łączenie perspektyw antydyskryminacyjnej i globalnej w edukacji formalnej i pozaformalnej”

Przedstawiamy Państwu krótki tekst odpowiadający na pytanie, dlaczego warto łączyć perspektywy antydyskryminacyjną i globalną w działaniach edukacyjnych. Publikacja jest przeznaczona dla nauczycielek/li oraz edukatorek/ów, którzy poszukiwali analizy dotyczącej powiązań obydwu typów edukacji na poziomie definicyjnym, w tym celów, jak również postaw umiejętności i wartości, którymi się kierują przy wykorzystaniu obecnego stanu wiedzy

naukowej, a także doświadczeń praktyków/czek ze środowiska pozarządowego. Publikacja podpowiada również jakie są wartości dodane związane z łączeniem tych perspektyw.

Opracowanie zostało podsumowane zestawem rekomendacji dla organizacji pozarządowych, nauczycielek/li oraz instytucji zajmujących się edukacją globalną i antydyskryminacyjną

Zapraszamy do lektury!

 

Pełny tekst publikacji w wersji pdf

 

Co możesz zrobić, gdy dziecko w szkole doświadcza dyskryminacji?

 
Jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym? Specjalnie dla Ciebie TEA przygotowało infografikę na temat Twoich praw i możliwości związanych z reagowaniem na dyskryminację w szkole.
 
 

Szkoła Równości. Temat lekcji: wszyscy o wszystkim mało wiemy.

Czego Badzio, Rom ze Słowacji szukał na brytyjskiej granicy? Jak wyglada obóz dla uchodźców w Zattari oczami dziecka? Kogo wyłowił z wody doktor Bartolo z Lampedusy?
TEA wraz z reporterami: Wojciechem Tochmanem, Lidią Ostałowską i Jarosławem Mikołajewskim przygotowało 5 scenariuszy lekcji na temat uchodźstwa, migracji i współczesnych konfliktów.

To publikacja dla nauczycielek i nauczycieli, trenerek i trenerów, edukatorek i edukatorów, dla wszystkich którzy chcą rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o uchodźstwie, ucieczce z wojny, pomaganiu i współczuciu.

Scenariusze 5 lekcji, wraz z wprowadzeniem i tekstami źródłowymi - wersja pdf

Materiały dodatkowe do scenariuszy:
Flim "Uchodźcy? Zapraszamy"
Film "Co warto wiedzieć o trudnych sytuacjach w klasie i jak wyjaśnić nierówne traktowanie"

Infografiki poświęcone definicjom związanym z przeciwdziałaniem dyskryminacji i zagadnieniu uchodźstwa oraz migracji przygotowane przez studio rzeczyobrazkowe.pl: (wersja jpg, plik zip)

 

Materiały powstały w ramach projektu "Uchodźcy? Zapraszamy!" realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

 
 
Oddajemy do Państwa rąk zbiór wywiadów (oraz jeden artykuł), w których staramy się uporać z jednym podstawowym pytaniem: czym może być edukacja antydyskryminacyjna w praktyce? Innymi słowy: co robić, kiedy, z kim i w jaki sposób? Skąd czerpać ciekawe materiały? Gdzie szukać inspiracji? Naszą intencją było zaprezentowanie rozwiązań praktycznych, opisanie pomysłów gotowych do wzięcia, opowiedzenie o rzeczach, które naprawdę da się zrobić. Jednocześnie zwracamy się do przekonanych i zainteresowanych. To lektura dla osób, które wiedzą, że warto aktywnie przeciwdziałać dyskryminacji poprzez edukację, dedykowana przede wszystkim tym, które i którzy pracują z dziećmi i młodzieżą lub współpracują z samymi szkołami. To publikacja dla nauczycieli i nauczycielek, trenerów i trenerek, edukatorów i edukatorek.
 
 

 
Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek! Raport z badań.

Raport "Edukacja Antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!" odpowiada na pytanie, w jaki sposób kuratoria  i inne instytucje oświatowe przeciwdziałają i reagują na nierówne traktowanie w szkole. Publikacja zawiera:
 • wyniki rocznego monitoringu mediów regionalnych i ogólnopolskich - spis przypadków dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami, do której doszło w szkołach w Polsce w 2015 roku,
 • analizę odpowiedzi instytucji systemu oświaty na temat ich reakcji w odpowiedzi na ww. przypadki naruszeń,
 • wyniki rocznego monitoringu stron internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Dziecka, Ośrodka Rozwoju Edukacji - pod kątem włączania perspektywy antydyskryminacyjnej w działania ww. instytucji,
 • analizę artykułów z 6 największych tygodników opinii - debaty publicznej na temat edukacji i przeciwdziałania dyskryminacji.
Raport zawiera również najważniejsze wnioski i rekomendacje zmian. Publikację można pobrać tutaj.

Zapraszamy również do lektury recenzji naukowanych raportu:

Recenzja raportu "Edukacja antydyskryminacyjna. Ostatni dzwonek!" autorstwa prof. Evy Zamojskiej
 
 

 
 
Publikację w formacie pdf można pobrać tutaj
 
Wyciąg z raportu zawierający najważniejsze tezy i rekomendacje, do pobrania tutaj.
 
Infografiki dotyczące raportu TEA, autorstwa Davida Sypniewskiego, członka TEA - do pobrania tutaj:
 
wersje do druku (wysoka rozdzielczość / pdf 3 w 1)
 
wersje do druku - kolor (wysoka rozdzielczość / CMYK)
 
wersje do druku - czarno-białe (wysoka rozdzielczość)
 
wersje do prezentacji (RGB) 
 

Publikacja jest jednym z efektów dwuletniego projektu „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej”, realizowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej wspólnie z Fundacją Fundusz Współpracy. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Publikacja jest antologią tekstów studentek i studentów szkoły trenerskiej zaawansowanej i jest, przede wszystkim, autorską refleksją wynikającą z praktyki trenerskiej i edukacyjnej.

Publikację w formacie pdf można pobrać tutaj

 


Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

Opracowanie „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” to praca zbiorowa członkiń i członków Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, stanowiąca próbę uporządkowana i nazwania tego, czym jest edukacja antydyskryminacyjna i co decyduje o jej jakości. W publikacji:

 • opisujemy standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej – definicję, treści, formy, a także kompetencje osób prowadzących edukację antydyskryminacyjną,
 • pokazujemy ścieżkę rozwoju zawodowego dla osób zajmujących edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce (system certyfikacji trenerskiej TEA),
 • przedstawiamy listę praktycznych rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób (narzędzie do równościowego monitoringu),
 • proponujemy możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień.

Mamy nadzieję, że nasza publikacja zainspiruje Państwa do rozwijania edukacji antydyskryminacyjnej w Państwa działaniach i jednoczesnego dbania o jej jakość. Broszurę w formacie pdf można pobrać tutaj. Broszurę w formacie mp3 można odsłuchać tutaj.

 


Wielka nieobecna – o edukacji antydyskryminacyjnej w systemie edukacji formalnej w Polsce. Raport z badań

Raport "Wielka nieobecna" proponuje odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu polski system edukacji pozwala nauczycielom/nauczycielkom oraz młodzieży budować kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy. W raporcie m.in.:

 • wyniki badania aktualnej oferty 18 ośrodków doskonalenia nauczycieli,
 • analizę 55 najczęściej używanych podręczników do nauki języka polskiego, historii, wiedzy
  o społeczeństwie i wychowania do życia w rodzinie,
 • wypowiedzi ekspertów/ekspertek polityki oświatowej oraz przedstawicieli /przedstawicielek środowiska nauczycielskiego,
 • wnioski dotyczące sposobu przedstawiania w polskiej edukacji grup definiowanych przez: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, religię, niepełnosprawność, zdrowiepsychiczne, wiek, orientację seksualną oraz status uchodźcy i migranta,
 • rekomendacje dotyczące włączenia perspektywy antydyskryminacyjnej do polskiej edukacji.

Raport można pobrać tutaj. Wersję papierową można zamówić pisząc na adres - biuro@tea.org.pl.

Zapraszamy również do lektury recenzji naukowanych raportu:

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa prof. Lucyny Kopciewicz

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa dr hab. Doroty Pankowskiej

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa prof. Marii Czerepaniak-Walczak

Recenzja raportu "Wielka nieobecna" autorstwa Anny Dzierzgowskiej

 


Dyskryminacja wielokrotna

Opracowanie "Dyskryminacja wielokrotna - historia, teorie, przegląd badań" autorstwa Dominiki Cieślikowskiej i Natalii Saraty to przystępne wprowadzenie do problematyki dyskryminacji wielokrotnej - sytuacji nierównego traktowania, którego doświadczają jednostki ze względu na swoją przynależność do wielu róznych grup. W tekście znajdziemy m.in.:

 • historię pojęcią dyskryminacyjni wielokrotnej, sięgajacą lat 70tych XX wieku i myśli Czarnych feministek,
 • analizę różnic definicyjnych między "dyskryminacją wielokrotną", "dyskryminacją sumowaną/wiązaną" i "dyskryminacją intersekcjonalną/krzyżową",
 • odwołania do aktów prawnych pozwalających walczyć o prawa "najmniej uprzywilejowanych" i "najbardziej obcych" wśród wszystkich mniejszości,
 • przegląd najważniejszych europejskich badań dotyczących dyskryminacji wielokrotnej - informacje na temat stosowanych metodologii, uzyskanych wyników i wypracownych rekomendacji,
 • wybrane dane ukazujące skalę zjawiska w Unii Europejskiej,
 • ważne argumenty podkreślające, dlaczego tak ważna i potrzebna jest współpraca organizacji pozarządowych zajmujacych się róznymi, pojedynczymi przesłankami dyskryminacji między sobą i z administracją publiczną.

Zapraszamy do lektury! Opracowanie można pobrać tutaj.

Publikacja została przygotowana przez Fundację Fundusz Współpracy, w ramach partnerskiego projektu z Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia