powiększ litery
A
A
Teksty seminaryjne

Zapraszamy do lektury eksperckich opracowań dotyczących różnorodnych wymiarów dyskryminacji w Polsce. Poniższe teksty zostały przygotowane dla uczestników i uczestniczek prowadzonych przez nas dwóch Specjalistycznych Szkół Facylitacji Społecznej - trenerów i trenerek antydyskryminacyjnych.

 

Seminarium 1 - "Dyskryminacja ze względu na status społeczno-ekonomiczny"

Ubóstwo - polityka społeczna a polityka antydyskryminacyjna - tekst autorstwa prof. Ryszarda Szarfenberga

Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce - tekst autorstwa Rafała Bakalarczyka

 

Seminarium 2 - "Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność"

Niepełnosprawność ruchowa jako przesłanka dyskryminacji - tekst autorstwa Piotra Todysa

Niepełnosprawność intelektualna jako przesłanka dyskryminacji - tekst autorstwa dr Moniki Zimy

 

Seminarium 3 - "Gender. Transpłciowość"

Od gender do transgender: ewolucja kategorii płci społeczno-kulturowej w naukach społecznych i prawie międzynarodowym - tekst autorstwa dr Magdy Grabowskiej

Transpłciowość - prezentacja autorstwa Lalki Podobińskiej

 

Seminarium 5 - "Niepełnosprawność wzrokowa, wzrokowo-słuchowa i słuchowa"

Niepełnosprawność słuchowa jako przesłanka dyskryminacji - tekst autorstwa Małgorzaty Czajkowskiej-Kisil

Niepełnosprawność wzrokowa i wzrokowo-słuchowa jako przesłanka dyskryminacji - tekst autorstwa Małgorzaty Książek

 

Seminarium 6 – „Teoria i praktyka queer w Polsce a polski ruch LGBT”

Teoria i praktyka queer w Polsce a polski ruch LGBT - tekst autorstwa dr hab. Joanny Mizielińskiej

 

Seminarium 7 -  „Wiek jako przesłanka dyskryminacji”

Dyskryminacja ze względu na wiek - prezentacja autorstwa Claire Ball z Age UK

 

Seminarium 8 – „Migranci dobrowolni i przymusowi"

Uchodźcy w Polsce - prezentacja autorstwa dr Witolda Klausa

Wybrane grupy i charakterystyki imigracji do Polski - tekst autorstwa mgr Anity Brzozowskiej

 

Powyższe opracowania zostały przygotowane w ramach partnerskiego projektu Fundacji Fundusz Współpracy i Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej „Sieć na rzecz promowania równości i różnorodności w działaniach administracji publicznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PROJEKT: poleznaku.pl
Strona powstała w ramach grantu instytucjonalnego Fundacji im. Stefana Batorego
Wszelkie prawa zastrzeżone ©, tea.org.pl
serwis wykonany przez Jassmedia